Covenants running with the land

הכלל הוא כי: covenants run with the land. היינו כי בשטרות real covenant ישנה התחייבות לבצע פעולה או להימנע מביצוע פעולה. כל אלו יחייבו את הבאים במקומם של המתחייבים. נניח שיש התחייבות של A לטפח את החלקה או להימנע משימוש מסחרי במקרקעין, הרי שאם B רוכש את המקרקעין הוא יהיה מחויב למה ש- A התחייב.

גלילה לראש העמוד