deed in lieu of foreclosure

לעיתים הצרכן יחתום עם הבנק על שטר deed in lieu of foreclosure. המשמעות היא כי הבנק יקבל חזקה ובעלות על הבית אף ללא הליך של מימוש המשכנתא foreclosure .

גלילה לראש העמוד