עו"ד אהרן וולק
נדל"ן בארה"ב

Defeasible fees

לאחר שעברנו על הזכות הקניינית הקיימת, נעסוק בזכויות קנייניות נוכחיות, אלא אם יוחלט על סיום הזכות – defeasible fees. מדובר בזכויות קנייניות אשר קיימת בהן סיכון 'בפוטנציאל' שיסתיימו.

גלילה לראש העמוד