GIM

ישנה שיטה של חישוב שוֹוי שמכוּנה GIM, אותה הזכרנו. זוהי שיטה פופולרית לחישוב היוון של נכס. זאת מאחר שקל להסביר וליישם אותו וכן שניתן לסמוך על האמינות של השיטה.
מהו למעשה GIM? זוהי יחידה בת השוואה. השיטה עוזרת לנו להשוות שוֹוי של נכס באמצעות המשוואה מתמטית המסתמכת על הכנסות משכירות. זהו היחס, ratio, שבין מחיר המכירה לבין ההכנסה ברוטו משכירות. במשוואה זה נראה ככה:
GIM שווה למחיר מכירה חלקי הכנסה ברוטו.

השיטה של GIM מכוּנה לעיתים גם GRM. היינו: Gross Rent Multiplier. אבל זה היינו הך.
הפרוצדורה המקובלת להגיע ל- GIM עוברת דרך הפעולות הבאות. ראשית כמו תמיד צריך לאתר נכסים בעלי מאפיינים הטובים להשוואה. לפחות 3 נכסים כאלו. לאחר מכן יש לחשב את ההכנסות משכירות בכל נכס. יש לחלק את מחיר הנכס בהכנסה ברוטו של הנכס. ואז מקבלים את ה GIM.
כאשר שמאי מעריך שוֹוי נכס לפי GIM עליו לקחת בחשבון משתנים אשר משפיעים קטגורית על אותם סוגי נכסים. למשל בשכונה איכותית יותר, ה- GIM באופן טבעי יהיה גבוה יותר. ככל שישנם שירותים נלווים אשר אינם ניתנים לכימות כספי אז שוֹוי ה- GIM יהיה באופן טבעי גבוה יותר.
צריך לבדוק מה כלול בהכנסות ברוטו. עד כמה הברוטו רחוק מהנטו. לפעמים הברוטו רחוק מאוד מהנטו.
או למשל גודל טיפוסי של יחידות דירות, ככל שדירה קטנה יותר כך ה GIM גבוה יותר.

גלילה לראש העמוד