Government survey

אפשרות נוספת לביצוע מדידות נעשה בתחילת הדרך על ידי הממשלה עצמה. הממשלה בחרה מספר מצומצם של נקודות ידועות, reference points, נניח בראש הר, ומשם משכו קווי אורך וקווי רוחב – principal meridian line and base line, ויצרו שטחים של 6 מייל רבועים אשר מכוּנה township. כל ריבוע חולק ליחידות קטנות יותר של 36 ריבועים – כל אחד בגודל של מייל רבוע היינו 640 acres. וגם אלו חולקו לריבועים קטנים יותר לפי הצורך וכך הלאה.

גלילה לראש העמוד