Indefeasibly vested remainder

ישנם מספר תנאים על מנת שאדם יוכר כ- Indefeasibly vested remainder. ראשית, עליו להיות קיים באותו מועד. בנוסף, כפי שראינו לעיל, עליו לקבל הזכויות המלאות ללא תנאים ועוד.
נניח כי A מעביר ל- B את הבית, ולאחר מותו של B – הבית יועבר לילדו הבכור אשר ייוולד לו בעתיד. בדוגמא הזו רק כאשר ילדו הבכור ייוולד הוא יוכר כ- Indefeasibly vested remainder.
מי שיש לו זכויות vested remainder יכול על פי דין להעביר אותן, למכור אותן ולהוריש אותן.

גלילה לראש העמוד