On – site and off – site improvements

השמאי יבחן עבודות תשתית שנעשו במגרש ובסביבת המגרש, כגון תשתית, תאורה, גינון, מערכת השקיה, צמחיה ועוד. חשוב להבחין בין שתי סוגי תשתיות.
תשתיות השייכות לבית, on – site improvement, הן חלק מהשמאות וחלק מהבית.
עבודות אשר שייכות לרשות המוניציפלית, off – site improvements.
ההבדל ביניהם דרמטי כי תשתיות on – site הן באחריות בעל הבית ויש לו שליטה עליהם וגם יכולת לשדרג אותם. מצד שני החיסרון הוא שיש לכך עלויות כספיות. ובתשתיות off – site בדיוק להיפך.
נהוג כי השמאי יכלול בשמאות שלו עבודות on – site ויעריך אותם כחלק משוֹוי הבית.

גלילה לראש העמוד