Police power

מכל ארבעת ההגבלות השלטוניות, הרי שהדומיננטית ביותר היא police power. לריבון הזכות להגביל השימוש במקרקעין, לפי הצורך על מנת לקדם צרכים של ביטחון, בריאות, כלכלה ועוד.
כל השיקולים הללו מתנקזים למה שמכוּנה: 'zoning', תוכניות מתאר.

גלילה לראש העמוד