Redemption

בכל הזדמנות יכול הצרכן לפדות, redeem, את המשכנתא. כל זאת עד לשלב מכירת הבית בכינוס foreclosure sale. חשוב לציין כי הבנק לא יכול להתנות על אפשרות זו. הזכות הזו מוכרת כ- clogging the equity of redemption. מעבר לכך, בערך מחצית מהמדינות בארה"ב מאפשרות לצרכן לפדות את המשכנתא אף לאחר שישה חודשים מאז מכירת הבית באמצעות foreclosure. במקרה של תשלום כאמור, הצרכן יהיה רשאי לשלם את הסכום שבו הבית נמכר ולא יהיה חייב לשלם את מלוא החוב לבנק.

גלילה לראש העמוד