Tenancies at Sufferance

כאשר שוכר מחזיק במקרקעין לאחר שפוקע או מסתיים תקופת השכירות הוא יכונה: tenancies at sufferance . או: occupancy at sufferance. הוא יחשב ככזה עד השלב שבו המשכיר יפתח בהליכים משפטיים כנגד שוכר לפינוי המקרקעין.

גלילה לראש העמוד