Tenant’s duty to repair

בכל הנוגע לביצוע תיקונים ואחזקת הבית על ידי השוכר, הרי שהחוקים דומים ל- life estate. להלן אפרטם.
השוכר כמובן שאיננו רשאי להזיק לבית, או בלשון משפטית commit waste. הנזקים עליהם אנחנו מדברים מתחלקים למספר קבוצות.
ישנו נזק מסוג: voluntary waste או affirmative waste. מדובר בנזק אשר נגרם לבית במזיד או במודע או ברשלנות.
ישנו נזק מסוג: permissive waste. השוכר איננו נדרש לבצע עבודות תחזוקה או תיקונים ולהוציא כספים רבים ואינם סבירים כדי לשמור על הבית. יחד עם זאת מצופה ממנו לבצע תיקונים תחזוקתיים שגרתיים לבית. זאת על מנת שהבית יישאר באותו מצב או סטנדרט כפי שקיבלו, בכפוף לבלאי רגיל, ordinary wear and tear. בהתאם לחוקי URLTA שעליו כתבתי לעיל, השוכר חייב:
א – שלא לגרום להפרת תקנים בבית. ב – לוודא שהבית נקי וללא מזיקים, ג – להשתמש במערכות הבית באופן סביר. ד – על השוכר לדווח למשכיר על תקלות שיש בבית.
לדוגמא: שוכר אשר שוכר בית למטרות מגורים ובפועל משתמש בבית למטרות מסחריות עשוי להפר את החובות א – ג לעיל. ואם יש נזילה והשוכר בחופשה ולכן לא מדווח עליה לבעל הבית וכתוצאה מכך הבית מוצף במים – הוא (השוכר) עשוי להפר את החובה ד לעיל.
במקרים דרמטיים יותר, נניח נזקים שנגרמים למערכות הבית, לקונסטרוקציה של הבית ועוד – הרי שתיקונים אלו חלים על המשכיר, אלא אם כן באופן מפורש ומפורט סוכם אחרת בחוזה השכירות.
לכן, לסיכום ניתן לציין כי התיקונים שבדרך כלל יחולו על השוכר הינם תיקונים שגרתיים של Ordinary wear and tear. היינו בלאי רגיל וסביר. עניין זה חשוב והינו נושא למחלוקות רבים. כי שאלת השאלות הינה על מי חלים תיקונים אשר נגרמו כתוצאה משימוש סביר ורגיל – טיפול תקופתי במזגנים, סתימות שגרתיות בביוב, צביעת קירות הבית, טיפול תקופתי בגג הבית ועוד ועוד. מדובר בעלויות משמעותיות, ובדרך כלל השוכרים אינם שמים לב לניסוח האמור בחוזה השכירות בעניינים אלו.

גלילה לראש העמוד