The intermediate theory

אך ישנן מדינות שהולכות בדרך ביניים, intermediate theory. לפי שיטה זו הבעלות אצל הצרכן אלא אם מפר את תנאי המשכנתא. שאז הבעלות עוברת של הבית עוברת לידי הבנק.

גלילה לראש העמוד