Vested remainder subject to open

אך כאשר A מעביר ל B את הבית, ולאחר מותו של B בחלוקה שווה לכל ילדיו שייוולדו לו – הרי שהילדים שייוולדו יכונו Vested remainder subject to open, כי הזכויות של הילדים ידוללו בהתאם למספר הילדים שייוולדו.
כאשר בדוגמא של הילדים, נולד רק בן אחד, הרי שהזכויות של יתר הילדים שטרם נולדו הינם בבחינת executory interest והם עלולים לקלקל את אפשרות רכישת מלוא הזכויות בבית על ידי צד ג' – כל עוד B בחיים, ובאופן תאורטי יתכן וייוולדו לו ילדים נוספים.

גלילה לראש העמוד