המדריך לשמאות נדל"ן בארה"ב

Title search

בדיקת הבעלות על מקרקעין מתבצע אצל הרשם, title search. החיפוש עצמו מתבצע בשיטה של: tract index search – בדיקת גוש

קרא עוד ←

תום לב

תום לב ייחשב כמי שרכש את המקרקעין ושילם סכום משמעותי ואשר לא ידע על המכירה הנוגדת. הוא מכוּנה: Bona Fide

קרא עוד ←

Recording

בכל אזור בארצות הברית ישנו משרד אשר תפקידו לרשום מקרקעין בהתאם לחוק, recording acts. באופן הזה הרישום יוצר פומביות של

קרא עוד ←

Zoning

כל קרקע כפופה לתוכנית תכנונית שחלקה עליה. תפקיד התוכנית להגן על הציבור בבריאות, בטיחות, אושר ועוד. הכוח של הרשויות לכפות

קרא עוד ←

Natural rights

לבעלים של מקרקעין יש זכויות טבעיות, natural rights, והוא יכול להשתמש בהן בכל אופן שימצא לנכון. גם ברום השמים וגם

קרא עוד ←

Redemption

בכל הזדמנות יכול הצרכן לפדות, redeem, את המשכנתא. כל זאת עד לשלב מכירת הבית בכינוס foreclosure sale. חשוב לציין כי

קרא עוד ←

Foreclosure

הליך מימוש המשכנתא foreclosure הינו מצב שבו הצרכן מאבד את זכויותיו בגין המקרקעין נשוא המשכנתא. הבנק מוכר את הבית כדי

קרא עוד ←

The intermediate theory

אך ישנן מדינות שהולכות בדרך ביניים, intermediate theory. לפי שיטה זו הבעלות אצל הצרכן אלא אם מפר את תנאי המשכנתא.

קרא עוד ←

The title theory

במיעוט המדינות בעל המשכנתא היינו הבנק, the title theory, הוא הבעלים של הבית, title is in the mortgagee. הצרכן מקבל

קרא עוד ←

The lien theory

רוב המדינות דוגלות בכך שהבעלים של המקרקעין הוא הלווה. ולכן הבנק מוחזק רק כמי שיש לו אינטרס או זכויות בבית,

קרא עוד ←