המדריך לשמאות נדל"ן בארה"ב

עו"ד אהרן וולק

בעלי מקצוע רבים עוסקים בתחום הנדל"ן בארצות הברית  –  עורכי דין, מתווכים, יזמים, אדריכלים, קבלנים, מודדים, מהנדסים, שמאים ועוד.
ייחודי מתוכם הוא עולם השמאות המתבסס על נהלים שנבנו במשך השנים וכן על חוקים וסטנדרטים אשר נייחדו למקצוע השמאות.

טרחתי להנגיש את עולם השמאות לקוראים דוברי השפה העברית.

על כן תרגמתי 'תוך כדי דיבור' מונחים מאנגלית לשפה העברית, ואותם הבלתי ניתנים לתרגום עשיתי כמיטב יכולתי לתרגם את משמעותם המקצועית בעולם השמאות בארה"ב.

בעלי מקצוע מכל תחומי הנדל"ן בארה"ב ימצאו עניין בתחום זה, גם אלו שעוסקים במלאכה בישראל.
עורכי דין ושמאים ישראליים יוכלו להפרות את עולמם ולהבין את הדומה והשונה בין שיטת העבודה בישראל לבין שיטות העבודה בארה"ב.