המדריך לשמאות נדל"ן בארה"ב

בדיקת הבית על ידי השמאי

עו"ד אהרן וולק

תוכן עניינים

הכנסה לבדיקה פיזית של הבית

לפני הביקור הפיזי בבית, inspect the site/ the house, השמאי צריך לשאול את עצמו לשם מה עליו לבקר בבית. איזה …

המשך קריאה >>

הסיבות לביקור פיזי בבית

על פי התקן, השמאי צריך לבקר בבית, inspecting and analyzing the house, שעבורו הוא מבצע את השמאות. זה הכלל, למרות …

המשך קריאה >>

התעלמות מבעיות בעת ביקור בבית

על פי תקן USPAP השמאי יכול להתעלם מבעיות פיזיות או משפטיות אך במקרים חריגים בלבד. כגון במקרים שבהם השמאות מתייחסת …

המשך קריאה >>

אלו נתונים וכלים צריך השמאי לקראת הביקור

טוב יעשה השמאי אם יכין את עצמו לאסוף נתונים לקראת הביקור בשטח. לפי תקן USPAP מומלץ לשמאי לאתר הסכמי מכר …

המשך קריאה >>

מקורות איסוף הנתונים

המקורות לאיסוף הנתונים, data sources, מגוונים. למשל לבנקים נתונים רבים מחברות, title company, שמתמחות בנושא. אלו יכולים לספק נתונים טכניים …

המשך קריאה >>

כלים של השמאי בביקור

השמאי מגיע עם כלים בסיסיים לביקור הפיזי. כלי מדידה כמו מטר, מצלמה, מפה של האזור. כדאי לשמאי לשמור ברשותו נתונים …

המשך קריאה >>

השימוש היעיל וטוב ביותר

החלטה בדבר השימוש היעיל והטוב ביותר, the highest and best use analysis, נובע מהשימוש. במילים אחרות השוֹוי הכספי של בית …

המשך קריאה >>

הקריטריונים לשימוש היעיל והטוב ביותר

השימוש היעל והטוב ביותר תלוי במספר גורמים ועלינו לדעת כמה שיותר פרטים עליהם: ראשית נבדוק את הנתונים הפיזיים, physically possible, …

המשך קריאה >>

ממצאים פיזיים בביקור בבית

השמאי יבקר פיזית בבית הנישום. בביקור בבית, השמאי יתמקד בחיפוש ממצאים פיזיים, physical characteristics מסוגים שונים. אלו יעזרו לשמאי להגיע …

המשך קריאה >>

סוג ומיקום הבית והמגרש

השמאי גם יאמת את סוג הבעלות על הבית כפי שמופיע בשטח למה שתואר מבחינה משפטית. בעניין זה הרחבתי במקום אחר. …

המשך קריאה >>

On – site and off – site improvements

השמאי יבחן עבודות תשתית שנעשו במגרש ובסביבת המגרש, כגון תשתית, תאורה, גינון, מערכת השקיה, צמחיה ועוד. חשוב להבחין בין שתי …

המשך קריאה >>

הגבלות ציבוריות על הבית

public and private restrictions – הגבלות ציבוריות והגבלות פרטיות הן חשובות ודרמטיות ומשפיעות על שוֹוי הכספי של הבית. הביטוי הגבלות …

המשך קריאה >>

הגבלה ציבורית של תוכנית מתאר

ההגבלה הציבורית בעלת ההשפעה הברורה והפשוטה על המגרש והבית הינה: zoning regulations, שנובעת מתוכנית מתאר כללית, master plans. הגבלות או …

המשך קריאה >>

מיסים מוניציפליים שוטפים

מיסים מוניציפליים שוטפים בגין הבית, property taxes, מכונים 'ארנונה' למרות שישנם הבדלים משמעותיים בין ארנונה למיסים מוניציפליים. מיסים מוניציפליים יכולים …

המשך קריאה >>

הגבלות רצוניות פרטיות על הבית

מעבר להגבלות הציבוריות על הבית ישנן הגבלות פרטיות, private restriction. הגבלות אלו ניתן למצוא בשטר המכר, deed restrictions. ההגבלות לובשות …

המשך קריאה >>