המדריך לשמאות נדל"ן בארה"ב

ביצוע התאמות על ידי השמאי

עו"ד אהרן וולק

תוכן עניינים

שיטת ההשוואה הישירה

השימוש בהשוואה ישירה, direct comparison method, החלה אי שם בתחילת המאה העשרים כאשר אנשים קבעו שוֹוי לפי העסקות האחרונות שבוצעו …

המשך קריאה >>

שיטת ההשוואה של האלמנטים

שיטת ההשוואה השנייה היא מדויקת יותר והיא מתבססת על השוואת חלקים שונים של העסקאות השונות, elements of cpmparison. נהוג לחלק …

המשך קריאה >>

תהליך ההשוואה וההתאמה

הליך ההשוואה וההתאמה של העסקאות השונות מבוצע בשני שלבים. ראשית מבצעים את ההשוואה, comparison and analysis, כפי שמופיע לעיל בארבעת …

המשך קריאה >>

סוגים של התאמה

ההתאמה מתבצעת כאשר משווים את העסקאות השונות לבית הנישום, ולא את הבית הנישום לעסקאות אחרות. היינו אין לקחת בית אחר …

המשך קריאה >>

ביצוע השוואה של הנתונים

כדאי לרשום בטבלה את נתוני ההשוואה בין העסקאות השונות, sales adjustments . על מנת לבצע השוואה בין הבית הנישום לבין …

המשך קריאה >>

העלאת המסקנות על גרף

כדאי להעלות את הנתונים על גרף של מכירות,graphing the sales. כאשר מסתכלים על הגרף ניתן להגיע למסקנות מעניינות. את הגרף …

המשך קריאה >>

איך לבצע התאמות בהשוואה של כסף ואחוזים

על מנת לבצע התאמות של הנתונים של עסקאות אחרות, אם בשיטת הכסף ואם בשיטת האחוזים, dollar or percent adjustments, יש …

המשך קריאה >>

שיטת ההתאמה הישירה

את מלאכת ההשוואה ניתן לבצע במספר אופנים. אחת מהשיטות הטובות והפשוטות לבצע את ההתאמה הינה ההתאמה הישירה, direct market method. …

המשך קריאה >>

שיטת ההתאמה באמצעות פחת

שיטה נוספת לבצע התאמה הינה באמצעות שיטת עלות ופחת, depreciated cost method. ראשית כל בוחרים באלמנט פיזי ספציפי בר השוואה, …

המשך קריאה >>

התאמה בנוגע למימון העסקה

השמאי נדרש לבדוק האם בעסקה הנדונה בוצעו תנאים החורגים מתנאי עסקה רגילים ושיגרתים. ואם כן, אז השמאי נדרש לבצע התאמה …

המשך קריאה >>

התאמה באמצעות נתונים סטטיסטיים

שיטה נוספת לבצע התאמות הינה באמצעות הסתמכות על תוכנות ועל נתונים סטטיסטיים. על מנת להסתמך על כך נדרשים לפחות עשרים …

המשך קריאה >>

להתכנס למסקנות

לאחר שביצענו את ההשוואה ולאחר שניתחנו אותה באמצעות התאמה – הגיע שלב המסקנה. היינו להגיע לסכום אשר משתווה לשוֹוי השוק …

המשך קריאה >>

הצעד הראשון – הסתכלות כוללת על שיטת ההשוואה

הצעד הראשון יהיה להסתכל על המכלול של שיטת ההשוואה, review the entire approach. נבדוק ונוודה שיש בכלל אופציה של השוואתיות, …

המשך קריאה >>

הצעד השני – בחינת מסד הנתונים

הצעד השני יהיה בחינת העסקה נשואת השומה, review the sales data. נבחן את אמינות הנתונים שנמסרו לנו, היינו לשמאי. ככל …

המשך קריאה >>

הצעד השלישי – בחינת טווח לשווי

הצעד השלישי יהיה בחינת טווח שווי, estimate a value range, כהתכנסות לקביעת שוֹוי סופי של הבית הנישום. השמאי יבחן טווח …

המשך קריאה >>

צעד רביעי – שוֹוי שוק סופי

הצעד הרביעי והאחרון יהיה קביעת שווי, final value, בהתאם לשיקול דעתו של השמאי, היינו בהתאם לחוות דעתו. אין המדובר במדע …

המשך קריאה >>