המדריך לשמאות נדל"ן בארה"ב

דיני מקרקעין

עו"ד אהרן וולק

תוכן עניינים

Fee simple

דיני הקניין בארצות הברית נבדלים מדיני הקניין בישראל. המונח: Estate in land, הינו זכות במקרקעין מסוג: possessory interests. כאשר אותן …

המשך קריאה >>

זכויות קניין קיימות present possessory estates

נפתח בסיווג ואבחון של הזכויות הקיימות במקרקעין, present possessory estates.

המשך קריאה >>

Fee simple absolute

הזכות הראשונה שנעסוק בה הינה fee simple absolute. זוהי הזכות הגדולה והמוכרת ביותר בחוק. לבעל הזכויות יש full possessory rights, …

המשך קריאה >>

Defeasible fees

לאחר שעברנו על הזכות הקניינית הקיימת, נעסוק בזכויות קנייניות נוכחיות, אלא אם יוחלט על סיום הזכות – defeasible fees. מדובר …

המשך קריאה >>

Fee simple determinable

זכות קניינית קיימת אשר מוגבלת בזכויות הינה לדוגמא fee simple determinable. היא מכוּנה גם: determinable fee. זכות זו מופסקת באופן …

המשך קריאה >>

Fee simple subject to condition subsequent

כאשר מעניק זכות הקניין מחזיק ברשותו את הכוח, או האפשרות, לסיים את ההתקשרות ולקבל לידיו חזרה את הקניין, הרי שהוא …

המשך קריאה >>

Fee simple subject to an executory interest

מעביר הזכויות יכול לקבוע צד ג', אשר הזכויות יועברו אליו באם יתקיים תנאי. צד ג' יכונה: correlative future interest in …

המשך קריאה >>

העברות קניין עד נישואין

במקרה של העברת הקניין בהקשר של נישואין הרי שיש לחלק בין שני מקרים שונים. במקרה הראשון המדובר בסוג של הענקה. …

המשך קריאה >>

Life Estate

אדם יכול להעביר זכות קניינית לאדם אחר לכל חייו (של מקבל הזכות) – Life Estate. במקרה כזה מעביר הזכות יכונה: …

המשך קריאה >>

Permissive waste

על מקבל זכות, life estate, לשמור על תקינות המקרקעין אשר ברשותו. כך גם הוא צריך לשמור על המקרקעין מפני פגעי …

המשך קריאה >>

Indefeasibly vested remainder

ישנם מספר תנאים על מנת שאדם יוכר כ- Indefeasibly vested remainder. ראשית, עליו להיות קיים באותו מועד. בנוסף, כפי שראינו …

המשך קריאה >>

Vested remainder subject to open

אך כאשר A מעביר ל B את הבית, ולאחר מותו של B בחלוקה שווה לכל ילדיו שייוולדו לו – הרי …

המשך קריאה >>

Contingent remainder

כאשר מקבל הזכות כפוף לתנאי מתלה, הוא יחשב כ- Contingent Remainder. כאשר בחוזה כתוב במפורש כי A מעביר הזכויות בבית …

המשך קריאה >>

Executory

כאשר זכות קניינית מועברת מ- A לידי B בתנאים מגבילים הרי שמקבל הזכות יוגדר כמי שיש לו זכויות. או: remainder, …

המשך קריאה >>

shifting executory

בכל הנוגע ל- executory יתכנו מספר מקרים שונים. כך למשל shifting executory interest נוצר כאשר מקבל הזכות כפוף לזכויות צד …

המשך קריאה >>

Springing executory

כאשר יש 'רווח' או פער של זמן בין העברת הזכויות בבית מאחד לשני, הרי שלשני יש זכות בבית שתכונה: springing …

המשך קריאה >>

Trust

נאמנות trust נוצרת כאשר הנאמן, trustee, מחזיק בנכס לטובת נהנה או נהנים, beneficiaries. כאשר אנחנו מדברים על trust כדאי שנבדיל …

המשך קריאה >>

Trustee

ה- trustee הוא הנאמן שמחזיק ברישום של המקרקעין, אך פועל על פי הנחיות ה- settlor אשר יצר את הנאמנות. לנאמן …

המשך קריאה >>

Beneficiaries

הנהנה או הנהנים, beneficiaries, הינם אלו שנהנים מהנאמנות. עליהם להיות נוכחים בתקופה שנקבעה ב- rule against perpetuities. הנהנה יכול להתכחש …

המשך קריאה >>

rule against perpetuities

כאן המקום לציין כי rule against perpetuities הינו עקרון אשר ימנע מהנאמן לשלוט בנכס נשוא הנאמנות לנצח, או 21 שנה …

המשך קריאה >>

Creation of trust

הנאמנות יכולה להיווצר בעל פה, אך על פי עקרון ה- statute of frauds עליו להיות בכתב בכל הנוגע למקרקעין. נאמנות …

המשך קריאה >>

Charitable trusts

בנוגע לנאמנות פרטית הרי שישנה אפשרות לנאמנות למען מטרה או קבוצת אנשים מוגדרת. נאמנות כזו תכונה: charitable trusts.

המשך קריאה >>

זכויות שימוש במקרקעין

ישנן זכויות במקרקעין שאינן זכויות קנייניות, nonpossessory interests. זכויות אלו הינן זכויות לשימוש במקרקעין הזולת, use land possessed by someone …

המשך קריאה >>

הקלה במקרקעין

לבעל זכויות 'הקלה', easements , יש זכות שימוש בחלק מהמקרקעין של הזולת. בעל זכות ההקלה מכוּנה 'הנהנה'. השימוש של הנהנה …

המשך קריאה >>

סוגי הקלות במקרקעין

יש מספר סוגים של הקלה, easements, ולהלן נעבור על מספר סוגים: Affirmative easements : מדובר בזכויות חיובית או אקטיבית של …

המשך קריאה >>

העברת זכויות

הכלל הוא: benefit attached to possession. היינו כי כל מי שרוכש את הנכס הנהנה הופך גם הוא לבעל זכות, easement. …

המשך קריאה >>

Easement in gross

לעיתים הקלה ניתנת עבור מישהו שכלל איננו בעל מקרקעין. כך למשל הקלה לחברה B להנחת צנרת מים מתחת למגרש A …

המשך קריאה >>

יצירת הקלה במקרקעין

הדרך הרגישה ליצור הקלה הינה באמצעות אחת מהדרכים הבאות: בגלל שהקלה הינה 'זכות במקרקעין', interest in land, אז חלים הכללים …

המשך קריאה >>

הודעה על הקלה

בכל הנוגע להקלה easement ישנן מספר דרכים שבהן הבעלים של הבית הכפוף להקלה יודע על היות הבית כפוף להקלה: באמצעות …

המשך קריאה >>

התערבות בית משפט

בין משפט מוסמך להתערב בסכסוך שבין הצדדים בכל הנוגע להקלה. הקלה שנוצרת באופן הזה מכוּנה: scope. הקו המנחה של בית …

המשך קריאה >>

פקיעת הקלה באיחוד חלקות

הקלה יכולה לפקוע או להסתיים במספר אופנים שונים. כמובן שאם הצדדים קבעו מראש כי ההקלה תסתיים במועד כזה או אחר …

המשך קריאה >>

פקיעת הקלה ללא כתב

מקרה מעניין הינו כאשר בעל זכות הנהנה מבצע פעולה שברור שיש בה לבטל את ההקלה. נניח בניית בית בשביל נשוא …

המשך קריאה >>

פקיעת הקלה בחזקה

כפי שהקלה יכולה להתקיים בדרך של חזקה (בדרך כלל 20 שנה) כך הקלה יכולה להסתיים בדרך של חזקה. גם כאן …

המשך קריאה >>

פקיעת הקלה של צורך

במקרה שהקלה נוצר בגלל צורך ספציפי, necessity, אז ההקלה מתבטלת ברקע שהצורך מתבטל. למשל אם ל B אין גישה למגרש …

המשך קריאה >>

רישיון במקרקעין

רישיון, licenses , דומה להקלה. מדובר מתן אישור או היתר ספציפי לאדם לבצע פעולות במגרש של אחר. בעל רשות הרישיון …

המשך קריאה >>

Profit

זכות הדומה לזכות רישיון הינה זכות המכוּנה: profit. כאן מדובר במתן רשות של בעל מקרקעין לבצע פעולות כריה, כריתת עצים …

המשך קריאה >>

Landlord and tenant

nature of leasehold שכירות במקרקעין מכוּנה: leasehold in an estate in land. לשוכר, tenant, ישנן זכויות להחזיק במקרקעין. בעוד לבעלים, …

המשך קריאה >>

Types of tenancies

ישנם ארבעה סוגים של שוכרים במקרקעין ואלו הם: tenancies for years, periodic tenancies, tenancies at will, and tenancies at sufferance. …

המשך קריאה >>

Tenancies for years

בנוגע לסוג הראשון והרווח של שוכרים אנחנו מדברים על שוכר: tenancies for years. מדובר בשוכר במקרקעין אשר כוללים את שלושת …

המשך קריאה >>

Periodic tenancies

הסוג השני של שכירות הינו Periodic tenancies. כאן מדובר בהסכם שכירות למשך תקופה קצרה, נניח מספר שבועות או חודשים, אשר …

המשך קריאה >>

Tenancies at Sufferance

כאשר שוכר מחזיק במקרקעין לאחר שפוקע או מסתיים תקופת השכירות הוא יכונה: tenancies at sufferance . או: occupancy at sufferance. …

המשך קריאה >>

The hold – over doctrine

כאשר השוכר מחזיק במקרקעין בניגוד לדין, המשכיר יכול לפעול בשני אופנים. באמצעות: The old over doctrine. אפשרות אחת הינה הליך …

המשך קריאה >>

Forcible entry statues

כאשר שוכר מחזיק במקרקעין בניגוד להסכם השכירות על השוכר לפנות לבתי המשפט לצורך פינוי, eviction. ישנן רשויות אשר יאסרו למשכיר …

המשך קריאה >>

Lease

חוזה שכירות, lease, הינו חוזה בכתב אשר מאגד את התחייבויות המשכיר והשוכר בנוגע לנכס מקרקעין. על פי המשפט המקובל, common …

המשך קריאה >>

Tenant and landlord duties and remedies

URLTA Uniform Residential Landlord and Tenant Act כל מי שמשכיר או שוכר בית בארצות הברית כדאי שיכיר את החוק הפדרלי …

המשך קריאה >>

Tenant’s duty to repair

בכל הנוגע לביצוע תיקונים ואחזקת הבית על ידי השוכר, הרי שהחוקים דומים ל- life estate. להלן אפרטם. השוכר כמובן שאיננו …

המשך קריאה >>

ביצוע שינויים מבניים בבית

כמובן ששוכר איננו רשאי לבצע שינויים בקונסטרוקציה של הבית. השוכר חייב להחזיר את הבית באופן שקיבל אותו לידיו. יחד עם …

המשך קריאה >>

תיקונים באחריות המשכיר

בכל הנוגע לבתי מגורים ישנן הוראות מחייבות בכל הנוגע לחיובי המשכיר לבצע תיקונים במושכר. כל אלו תחת הכללים של implied …

המשך קריאה >>

תשלום דמי שכירות

שוכר חייב בדמי שכירות. על פי דין דמי השכירות מחויבים בסוף תקופת השכירות. זה נוגד את הפרקטיקה, כי כמובן בחוזי …

המשך קריאה >>

פיקדון

נהוג כי שוכר מפקיד פיקדון, deposit, אצל המשכיר כחלק מהביטחונות להבטיח תשלום דמי השכירות. כאשר הפיקדון מוגדר כ- security deposit …

המשך קריאה >>

תרופות למשכיר

במקרה שהשוכר מפר את הסכם השכירות הרי שיש למשכיר מספר אופציות לפעול. בדרך כלל מדובר באי תשלום דמי שכירות. כאן …

המשך קריאה >>

חובות המשכיר וזכויות השוכר

בעבר ההלכה המחייבת של בית משפט הייתה כי אין למשכיר חובות לתקן או לתחזק את המושכר היינו את הבית. אך …

המשך קריאה >>

מסירת חזקה

למשכיר החובה למסור את החזקה בבית לידי השוכר. כך בהתאם לחוקי רוב המדינות בארצות הברית. המסירה כמובן מתבצעת בתחילת תקופת …

המשך קריאה >>

אי הפרעה לשוכר

ה- covenant of quiet enjoyment, מחייב את המשכיר לאפשר לשוכר ליהנות מהבית. למשכיר אסור להפריע לשלוות השוכר. חובה זו כוללת …

המשך קריאה >>

פינוי המושכר

ישנם שלושה סוגים של פינוי המושכר: הסוג הראשון הינו: actual eviction, כאשר השוכר נאלץ לפנות לחלוטין את הבית. אם על …

המשך קריאה >>

סטנדרט הבית

מגמה גוברת בבתי המשפט להכיר בחובותיו של המשכיר למסור לשוכר בית שמתאים לתקן המקומי, warranty of habitability. לכן, בית בלי …

המשך קריאה >>

תלונה לרשויות מצד השוכר

שוכר עשוי להתלונן לרשויות בגין היות הבית נוגד את התקנים המקומיים. בכך הוא עשוי להרוויח פעמיים. בכך שהוא ישאף להפחית …

המשך קריאה >>

הפליה מצד בעל הבית

ה- civil rights act איננו מאפשר להפלות בין שוכרים. נקודה. אומנם ישנם מספר סייגים במקרים חריגים אך זהו הכלל. והיוצאים …

המשך קריאה >>

העברת זכויות באמצעות תקופת השכירות

העברת זכויות על ידי המשכיר משכיר על פי רוב יכול להעביר את זכויות בבית ללא הסכמת השוכר. במילים אחרות בעל …

המשך קריאה >>

העברת זכויות על ידי השוכר

על פי החוק שוכר יכול להעביר זכויותיו לצד ג'. היינו למישהו אחר. אלא אם חוזה השכירות איננו מאפשר לעשות כן …

המשך קריאה >>

בין sublease and assignment

חשוב להבחין בין שני המקרים וחשוב להבין כי לא כותרת המסמך או החוזה הוא הקובע אלא המהות של ביצוע הפעולה. …

המשך קריאה >>

תוצאה של העברת זכויות מצד השוכר

עניין ההגדות חשוב מצד המשכיר כמובן במקרה שהמחזיק בבית מפר את הוראות הסכם השכירות. בעל הבית צריך להבין ולדעת כנגד …

המשך קריאה >>

בית ונזיקין

אחריות נזיקין של בעל הדירה בעבר קבע בית המשפט כי הבעלים איננו אחראי על שלמות ובטיחות הבית. אך ישנם מספר …

המשך קריאה >>

מום נסתר

בזמן מסירת החזקה בבית לידי השוכר, על המשכיר להצהיר ולדווח לשוכר על הליקויים בטיחותיים שבבית. בכל הנוגע לליקויים נסתרים, concealed …

המשך קריאה >>

ליקויים בתקן

כאן אנחנו מגיעים לנקודה החשובה ביותר. הזכרתי במקום אחר כי הבית חייב לעמוד בתקן housing code. במקרה שהשוכר או אפילו …

המשך קריאה >>

ליקויים בשטחים משותפים

בעל הבית נותר אחראי על השטחים המשותפים אשל ממשיכים להיות בשליטתו. מעלית, מבואה לבניין וכו'. על בעל הבית לבצע טיפול …

המשך קריאה >>

שימוש הציבור/ צד ג' בבית

הכלל הוא שבעל הבית נותר חייב כלפי ליקויים בשטחים המשותפים אם התקיימו הכללים הבאים במצטבר: בעל הבית ידע או היה …

המשך קריאה >>

תיקון רשלני מצד המשכיר

כאשר בעל הבית מבצע תיקון רשלני של הליקוי, negligent repairs, הוא חייב כלפי צד ג' ואף כלפי השוכר שנפגע כתוצאה …

המשך קריאה >>

מקרקעין ומטלטלין

הבית מורכב ממטלטלין או מקרקעין. החלוקה חשובה כפי שנראה להלן. חפץ, מתקן, פריט דומם, מטלטלין היינו: chattel, או: annexation, יכול …

המשך קריאה >>

החזקה משותפת או החזקה יחידה

כאשר אנחנו דנים בנושא מטלטלין אשר נהפכים למקרקעין חשוב להחליט מראש האם אותו חפץ הוכנס לבית על ידי הבעלים, common …

המשך קריאה >>

מחוברים בבית שמושכר

כאשר הבית מושכר, הפסיקה של בית המשפט קובעת כי הולכים אחר כוונתו הסובייקטיבית של מי שהתקין את המטלטלין – objective …

המשך קריאה >>

הסכם והתנהגות הצדדים במטלטלין

נהוג כי הסכם מפורש שבין הצדדים יגבר על המבחנים האמורים לעיל. כך גם התנהגות הצדדים גם היא גוברת על המבחן. …

המשך קריאה >>

מטלטלין עם חיבור של קבע

הכלל הוא כי פריט אשר מחובר לקונסטרוקציה של הבית חיבור של קבע, incorporated into structure, הוא חלק מהבית היינו הופך …

המשך קריאה >>

Covenants running with the land

הכלל הוא כי: covenants run with the land. היינו כי בשטרות real covenant ישנה התחייבות לבצע פעולה או להימנע מביצוע …

המשך קריאה >>

התנאים לכלל ש covenants running with the land

ישנם מספר תנאים על מנת שההתחייבויות האמורות בשטר ימשיכו לחול על בעלי המקרקעין הבאים לאחר מי שהתחייב. ראשית צריך שבשטר …

המשך קריאה >>

אכיפה של בית משפט

בית משפט יאכוף תביעות המגיעות אליו רק אם הפונה מגיע 'בידיים נקיות'. כך גם בית המשפט יענה לתובע רק אם …

המשך קריאה >>

Adverse possession

הענקת זכויות לבעל זכויות על מקרקעין יכולה להתבצע גם באמצעות adverse possession. להלן התנאים המצטברים על מנת שבעל זכויות במקרקעין …

המשך קריאה >>

Conveyancing

statute of frauds על מנת שניתן יהיה לאכוף הסכם מכר עליו לעמוד בתנאים של statute of frauds. על הסכם המכר …

המשך קריאה >>

Doctrine of equitable conversion

תחת העקרון של equitable conversion, ברגע שנחתם הסכם מכר לכל צד יש זכויות במקרקעין. המוכר הופך להיות בעל זכות חזקה …

המשך קריאה >>

Marketable title

בכל עסקת מקרקעין המוכר חייב לספק לקונה marketable title במעמד ה- closing, היינו בסיום העסקה. מדובר בחובת המוכר לספק לקונה …

המשך קריאה >>

Concurrent conditions

נהוג כי תשלום מלוא התמורה וקבלת הרישום הינם תנאים מקבילים בחוזה, concurrent conditions. לכן אם צד לא מספק את 'הסחורה' …

המשך קריאה >>

השלכות הפרת חוזה המכר

ככל שהמוכר מפר את חוזה המכר הרי שהקונה יכול לתבוע פיצויים, damages. גובה הפיצויים הינם בסכום אשר מהווה את ההפרש …

המשך קריאה >>

Deeds

לרוב העברת זכויות על גבי מקרקעין מבוצע באמצעות שטרות deeds. במיעוט המקרים בית המשפט הוא שמורה על כך. על מנת …

המשך קריאה >>

פגמים בשטר

במקרים שיש פגם בשטר צריך להבחין בין שתי אפשרויות – void או voidable. השטר יפסל, void, כאשר יש פגם בו …

המשך קריאה >>

Delivery and acceptance

על מנת לבצע העברת זכויות במקרקעין יש צורך בביצוע עצם ההעברה. היינו שיש צורך בהעברה משפטית לטובת מקבל הזכות – …

המשך קריאה >>

רישום נוגד

במקרה שבו A בטעות העביר זכויות במקרקעין ל- B, אשר מכר את הזכויות ל- C שהיה תם לב, bona fide …

המשך קריאה >>

קבלת הזכויות

כמובן שהזכויות עוברות בשטר ממעביר הזכויות למקבל הזכויות רק כאשר המקבל אכן 'מקבל את הזכויות'. המדינות חלוקות בנוגע לצורך של …

המשך קריאה >>

מועד העברת הזכויות

בכל הנוגע למועד המדויק של העברת הזכויות הרי שאין תמימות דעים האם הן במועד המשלוח, delivery. כי במקרה כזה הזכויות …

המשך קריאה >>

סוגי שטרות להעברת זכויות

קיימים שלוש סוגים של שטרות, deeds, על מנת להעביר זכויות, convey property (מעבר לשכירות). הבדלי המהירות ביניהם נוגעים למידת האחריות …

המשך קריאה >>

General warranty deed

שטר העברת זכויות מסוג General warranty deed מכוּנה לעיתים: covenant and warranty deed. בשטר זה מעביר הזכויות מתחייב ולמעשה לוקח …

המשך קריאה >>

Special warranty deed

בשטר המכוּנה: Special warranty deed, מעביר הזכויות מתחייב שלא ביצע פעולות שיש בהם לסתור או לפגוע בזכויות בהתאם לשטר. הוא …

המשך קריאה >>

Quitclaim deed

העברת זכויות בשטר מסוג Quitclaim deed, מעביר הזכויות איננו מתחייב לדבר, אלא רק מעביר מה שיש לו במקרקעין.

המשך קריאה >>

השטר בדין הישראלי

לצורך ההשוואה אסביר כי בדין הישראלי השטר מכוּנה 'שטר קניין' או 'קושאן' או 'שטר מכר'. מהתקופה העות'מאנית ועד היום בעל …

המשך קריאה >>

Conveyance by will

כאשר העברת הזכויות מתבצעת בעקבות צוואה אז המדובר בהליך של conveyance by will. פעמים שלא ניתן לקיים את הצוואה היא …

המשך קריאה >>

Security interests in real estate

בדרך כלל מי שנותן משכנתא מבטיח את כספו באמצעות ביטחון במקרקעין, Security interests in real estate. הרישום עצמו, promissory note, …

המשך קריאה >>

משכנתא

מי שמקבל את ההלוואה, לרוב לקוח של בנק למשכנתאות, יכונה: debtor/ notemaker/ mortgagor/ trustor. אך יש לשים לב כי לעיתים …

המשך קריאה >>

מימוש המשכנתא

מאחר שהליך מימוש המשכנתא עשוי לקחת זמן ממושך, האינטרס של הבנק הוא לפעול כמה שיותר מהר כדי לקבל חזקה על …

המשך קריאה >>

deed in lieu of foreclosure

לעיתים הצרכן יחתום עם הבנק על שטר deed in lieu of foreclosure. המשמעות היא כי הבנק יקבל חזקה ובעלות על …

המשך קריאה >>

The lien theory

רוב המדינות דוגלות בכך שהבעלים של המקרקעין הוא הלווה. ולכן הבנק מוחזק רק כמי שיש לו אינטרס או זכויות בבית, …

המשך קריאה >>

The title theory

במיעוט המדינות בעל המשכנתא היינו הבנק, the title theory, הוא הבעלים של הבית, title is in the mortgagee. הצרכן מקבל …

המשך קריאה >>

The intermediate theory

אך ישנן מדינות שהולכות בדרך ביניים, intermediate theory. לפי שיטה זו הבעלות אצל הצרכן אלא אם מפר את תנאי המשכנתא. …

המשך קריאה >>

Foreclosure

הליך מימוש המשכנתא foreclosure הינו מצב שבו הצרכן מאבד את זכויותיו בגין המקרקעין נשוא המשכנתא. הבנק מוכר את הבית כדי …

המשך קריאה >>

Redemption

בכל הזדמנות יכול הצרכן לפדות, redeem, את המשכנתא. כל זאת עד לשלב מכירת הבית בכינוס foreclosure sale. חשוב לציין כי …

המשך קריאה >>

Natural rights

לבעלים של מקרקעין יש זכויות טבעיות, natural rights, והוא יכול להשתמש בהן בכל אופן שימצא לנכון. גם ברום השמים וגם …

המשך קריאה >>

Zoning

כל קרקע כפופה לתוכנית תכנונית שחלקה עליה. תפקיד התוכנית להגן על הציבור בבריאות, בטיחות, אושר ועוד. הכוח של הרשויות לכפות …

המשך קריאה >>

Recording

בכל אזור בארצות הברית ישנו משרד אשר תפקידו לרשום מקרקעין בהתאם לחוק, recording acts. באופן הזה הרישום יוצר פומביות של …

המשך קריאה >>

תום לב

תום לב ייחשב כמי שרכש את המקרקעין ושילם סכום משמעותי ואשר לא ידע על המכירה הנוגדת. הוא מכוּנה: Bona Fide …

המשך קריאה >>

Title search

בדיקת הבעלות על מקרקעין מתבצע אצל הרשם, title search. החיפוש עצמו מתבצע בשיטה של: tract index search – בדיקת גוש …

המשך קריאה >>