המדריך לשמאות נדל"ן בארה"ב

היוון בשיטת ההכנסות – שיעורים ושיטות

עו"ד אהרן וולק

תוכן עניינים

הצורך בהיוון

אנחנו יודעים להעריך את שוֹוי ההכנסה של נכס על ידי בירור ולימוד של היחס הכלכלי שבין ההכנסות של הנכס לבין …

המשך קריאה >>

הגדרת היוון בשיטת ההכנסות

ההגדרה של ההיוון, capitalization, הינה ההליך של המרת ההכנסות נטו הצפויות מהנכס לכדי סכום הון חד פעמי במועד הנוכחי. converting …

המשך קריאה >>

חישוב שער ההיוון

קביעת שוֹוי לפי שיטת ההכנסות מושפע מהיחסים שבין הכנסות. אותם יחסים נוגעים להיוון. לכן ההגדרה של היוון בעניין הזה יכולה …

המשך קריאה >>

השוואת אפשרויות השקעות בנדל"ן

עולם הנדל"ן בנוי מאלו שמשקיעים כספים לצורך רכישת הנדל"ן. אותם בני אדם או גופים שמשקיעים כספים, מקבלים החלטה על גובה …

המשך קריאה >>

החזר בהווה ובעתיד

ההחזרים בהשקעות נדל"ן מחושבים על בסיס שנתי ומכונים: income stream. להחזרים בסוף תקופת ההשקעה מכונים: reversion/ resale proceeds. כאשר לבעל …

המשך קריאה >>

תשואה לעומת החזר הון

למדנו שההכנסות מנכס נובעות מהכנסות שוטפות כגון שכירות, וכן מהכנסות עתידיות כגון בזמן מכירה. כך למדנו כי ההכנסות הללו כוללות …

המשך קריאה >>

גובה וסוג ההיוון

גובה ההיוון, capitalization rate, הינה החולייה המקשרת שהכנסה צפויה ושוֹוי עכשווי. לכן הבחינה של שער ההיוון הוא קריטי לשמאות בשיטת …

המשך קריאה >>

שיטות לחישוב השער

שער או גובה ההיוון יכול להיות מחושב באופנים שונים. אך השיטה הרווחת הינה באמצעות השוואה ישירה, direct comparison method, או …

המשך קריאה >>