המדריך לשמאות נדל"ן בארה"ב

הכנת דוח השמאות

עו"ד אהרן וולק

תוכן עניינים

בדיקת תהליך השמאות

לאחר שהשמאי ביצע את החישובים עליו להסתכל על טיוטת השמאות שהכין. עליו לשאול את עצמו האם זיהה את הנכס הנישום? …

המשך קריאה >>

בקרה עצמית של השמאות

שמאי אמור לבצע בקרה עצמית של השוֹוי, reconciling the value . המדובר בהליך שמוגדר באופן הבא: The process of reducing …

המשך קריאה >>

סטנדרט השמאות

בעבר מבנה השמאות התבססה על פרקטיקה לא מחייבת. כיום ישנם סטנדרטים שמעוגנים בחוק, ובמיוחד לאלו שנוגעים לנושאים פדרליים, federally related …

המשך קריאה >>

אופן הגשת השמאות

בעוד שבעבר השמאות הוכנה והוגשה באופן ידני עם חותמת מובלטת, embossed seal, הרי שהאמצעים הטכנולוגיים מאפשרים כיום להגיש השמאות באמצעות …

המשך קריאה >>

פורמטים שונים של שמאות

בעבר השמאות בוצעה במכתב, בטופס או בפורמט מוסכם. כיום יש גם את הסטנדרט של USPAP אשר כוללת שלושה סוגים של …

המשך קריאה >>

שמאות ללקוח בודד

שמאות בצורת: restricted use report, דומה לשמאות teller בפורמט הישן. מדובר בדוח שניתן להוציא רק אם הלקוח הוא הנהנה היחיד, …

המשך קריאה >>

שמאות הרווחת

השמאות בצורת: form appraisal report, בדרך כלל נוגעת לשמאויות אשר גופים חיצוניים מעורבים בהם. מדובר בשמאות תמציתית, או שמאות מקוצרת, …

המשך קריאה >>

שמאות מורחבת

שמאות מורחבת מכוּנה: narrative appraisal report, והיא השמאות המלאה והאידיאלית, comprehensive appraisal document. ישנם גופים גדולים אשר פיתחו כל אחד …

המשך קריאה >>