המדריך לשמאות נדל"ן בארה"ב

הערכת המגרש

עו"ד אהרן וולק

תוכן עניינים

סיבות להערכת שוֹוי מגרש

על השמאי לדעת להעריך שוֹוי המגרש, גם אם אנחנו עוסקים בשמאות של בית. מהסיבה הפשוטה כי שוֹוי הבית נובע בין …

המשך קריאה >>

אפשרויות הערכת שוֹוי של מגרש

היה ניתן לחשוב שמגרש ריק קל יותר לשום מאשר מגרש ועליו בנוי בית. אך האמת שיתכן וההיפך הוא הנכון. בהמשך …

המשך קריאה >>

נתונים פיזיים של המגרש

כאשר שמאי מבצע שמאות של מגרש הוא צריך לשים לב לנתונים הפיזיים, physical features, של המגרש. הוא יבדוק את הגודל, …

המשך קריאה >>