המדריך לשמאות נדל"ן בארה"ב

השפעת השכונה, הקהילה והשוק

עו"ד אהרן וולק

תוכן עניינים

השפעת השכונה

חישוב השפעת השכונה, neighborhood, על ערך הבית הוא משימה קשה. יש שיגידו כי זו המלאכה הקשה ביותר של השמאי. וכפועל …

המשך קריאה >>

הגדרת שכונה

ראשית חשוב שנגדיר מהי שכונה. כי ברור שאין פירוש אחיד ומדויק לכך. להלן הגדרה מתוך מילון רשמי של שמאים: A …

המשך קריאה >>

גבולות השכונה

גבולות השכונה, boundaries of the neighborhood, מושפעים באמצעות קשת רחבה של מדדים, בדרך כלל כלכליים, nenefits of the location , …

המשך קריאה >>

מידע על השכונה

נתונים על השכונה, neighborhood data, ניתן למצוא ברשות המוניציפלית, לשכות ממשלתיות ייעודיות, בתוכניות המתאר, מתווכים מקומיים ועוד.

המשך קריאה >>

נתונים המשפיעים על השכונה

כל שכונה מספקת יתרונות לתושביה, וכל שכונה שונה מחברתה. בדרך כלל המדדים הם של איכות במובן הפיזי, כלכלי וסוציולוגי ואף …

המשך קריאה >>

מחזוריות בשכונות

כל שכונה משתנה עם הזמן. זה טבעי ובלתי נמנע. בדרך כלל השינויים מתרחשים במחזוריות neighborhood cycle. נהוג לסכם את תהליך …

המשך קריאה >>

סימנים להתחדשות השכונות

ישנם סימנים למחזוריות בשכונות, signs of transition, בכל הנוגע לארבעת צעדי המחזוריות. בשלב הראשון השכונה נבנית. עדות לכך אנחנו רואים …

המשך קריאה >>

איך נולדות ערים

כל הערים החלו כעיירות. הן צמחו לערים עקב תנאים סוציאליים, כלכליים ופוליטיים אשר משפיעים על השכונה ועל הקהילה שבשכונה. כאשר …

המשך קריאה >>

סוגי ערים

ניתן לחלק את הערים בארצות הברית לשלושה סוגים. עיר מרכזית, central town, זוהי עיר חזקה המספקת שירותים לאזורים הסמוכים אליה. …

המשך קריאה >>

השימוש בקרקע של העיר

ישנם ארבעה גורמים המשפיעים על אופן השימוש בקרקעות העיר, land use patterns. הגורם טופוגרפי, topography – אשר משפיע על הנגישות, …

המשך קריאה >>

ההתפתחות הכי נפוצה של עיר

ההתפתחות הכי נפוצה של ערים הינה בצורת מעגלים הולכים וגדלים. בתחילה אנשים מתיישבים, נניח בצומת דרכים, node, בלב העיירה נבנים …

המשך קריאה >>

מהו שוֹוי שוק

שמאים נדרשים להתייחס למושג המכוּנה 'שוֹוי שוק', market value. ראשית נתייחס להגדרה של שוק ללא פגמים, או שמא שוק תאורתי, …

המשך קריאה >>

שוֹוי שוק בשיטה הישראלית

לפי השיטה בישראל ניתן להגדיר את שוֹוי השוק במספר אופנים, כאשר המשותף לכולם הינו הגדרה אובייקטיבית וכך גם מוחלטת של …

המשך קריאה >>

ניתוח נתוני העיר על ידי השמאי

בארצות הברית יש נתונים כמעט על כמעט כל דבר. לכן השמאי צריך להחליט אלו נתונים רלוונטיים ועל אלו נתונים להתבסס. …

המשך קריאה >>

השפעות כלכליות שבבסיס השמאות

לנדל"ן אין שוֹוי בפני עצמו. זוהי עובדה שרבים טועים בה. ישראלים חושבים שנדל"ן באשר הוא שווה כסף. אך האמת היא …

המשך קריאה >>

ארבעת האלמנטים של שווי

נהוג לציין ארבעה אלמנטים בסיסיים על מנת שנדל"ן יהיה בעל שוֹוי שוק, market value. לעתים שוֹוי שוק זה מכוּנה prerequisites. …

המשך קריאה >>

מחזוריות הנדלן

הכלכלה נעה במחזוריות economic trend. מחזוריות הינה תבנית של עליות וירידות חוזרות על עצמם. כך גם בשוק הנדלן ישנה מחזוריות …

המשך קריאה >>

היצע הנדל"ן

כאשר אנחנו בוחנים את היצע הנדל"ן, real estate supply factors, צריך להבחין בין בנייה חדשה לבנייה קיימת מה שמכוּנה יד …

המשך קריאה >>

בנייה חדשה למגורים

הבנייה החדשה למגורים, new construction activity, משפיעה על מחירי הנדלן. עליה או ירידה בעלות הבנייה עצמה משפיעה על השוק באופן …

המשך קריאה >>

הביקוש לנדל"ן

הביקוש לנדל"ן נובע מהאוכלוסייה, population , וגם מכוח הקנייה של האוכלוסייה purchasing power. האוכלוסייה גדלה בארצות הברית וככל שהבנייה החדשה …

המשך קריאה >>

תוכניות פדרליות

משאב הנדלן הינו משאב לאומי מוגבל, ובעל הון מהגבוהים הקיימים בארצות הברית. לכן, יש בפעולות תוכניות פדרליות, federal government activity, …

המשך קריאה >>

הפעילות הפדרליות

ישנן מספר יוזמות נדל"ן בפיקוח פדראלי. הגוף המכוּנה: HUD – The dDepartment of Housing and Urban Development, מעודד השכרת דירות …

המשך קריאה >>

פיקוח מוניטרי

תפקידו של הבנק המרכזי של ארצות הברית, The Federal Reserve System, או בקיצור, The Fed, לוודא שיש יציבות בכלכלה ולווסת …

המשך קריאה >>

מדיניות פיסקלית

הממשל הפדרלי עסוק גם במדיניות פיסקלית, fiscal policy, באמצעות מערכת המס, taxation , והטבות בתחום הנדלן. כך הוא מספק כסף, …

המשך קריאה >>

עקרון שוֹוי השוק של נדלן

שוֹוי השוק של נדלן, principles of real estate marketability, נסמך על שישה עקרונות: Principle of substitution – זהו העיקרון שעומד …

המשך קריאה >>

עקרונות הפקת תועלת מנדל"ן

נהוג לייחס 5 עקרונות אשר מהם ניתן להפיק תועלת מנדל"ן, real estate productivity . agents of production – אשר מייחס …

המשך קריאה >>

עקרון התועלת העודפת מהמקרקעין

על מנת להפיק את מירב התועלת מנדל"ן יש צורך להוכיח כי בפעולה כלשהי בנדל"ן הוא יפיק תועלת עודפת, surplus productivity. …

המשך קריאה >>

עקרון התמורה החיובית או השלילית

עקרות התועלת העודפת קשורה גם לעקרון התמורה החיובית או השלילית, increasing or decreasing returns. על משקיע או יזם נדלן למצוא …

המשך קריאה >>

עקרון השימוש הטוב והיעיל ביותר

עקרון השימוש הטוב והיעיל ביותר, principles of highest and best use, קובע שלכל נכס יש את השימוש ההגיוני האולטימטיבי. לבריכת …

המשך קריאה >>

עקרון הציפיה

עקרון הציפיה, principle of anticipation , צופה פני עתיד. היינו השוֹוי העכשוֹוי עבור רווח עתידי, present worth of the future …

המשך קריאה >>