המדריך לשמאות נדל"ן בארה"ב

מיהו שמאי

עו"ד אהרן וולק

תוכן עניינים

מיהו שמאי

מיהו שמאי, appraisal? בעל מקצוע שמחווה דעתו על שוֹוי – of some object or thing opinion or estimate of value. …

המשך קריאה >>

משמעות שוֹוי value

השוֹוי הוא ערך פריט מסוים עבור מישהו מסוים למטרה מסוימת. Usefulness of an object to someone for some purpose. לכן …

המשך קריאה >>

הערכה בלתי פורמלית

ניתן להעריך שוֹוי של בית באופן פורמאלי ובאופן בלתי פורמלי, informal appraisal or formal appraisal. כאשר אנחנו מעריכים את שוֹוי …

המשך קריאה >>

שמאות

השמאי מוסר את המידע שיש לו באמצעות מסמך מסודר אשר מכוּנה שמאות, appraisal report.

המשך קריאה >>

הצורך בשמאות

ניתן לחלק את הצורך בשמאות לשתי קטגוריות מרכזיות. הראשונה, הצורך של הצרכן לדעת את מחיר השוק של נכס מסוים, market …

המשך קריאה >>

להלן פירוט הסיבות שיש בהן צורך בשמאות:

המשך קריאה >>

מה זה USPAR

USPAR – Uniform Standards of Professional Appraisal Practice בשנת 1987 תשעה איגודים מקצועיים חברו יחד והקימו את הסטנדרטים appraisal standards. …

המשך קריאה >>

הסטנדרטים האתיים של השמאי

השמאי נדרש לעמוד במספר סטנדרטים אתיים. conduct – שלא יהיה נוגע בדבר. וכן שייתן חוות דעת אובייקטיבית. Management – איסור …

המשך קריאה >>

הסטנדרטים המקצועיים של השמאי

בהתאם ל- USPAP, על השמאי להבין את האתגר שלפניו, להבין את הכלים העומדים לפניו, ולפתור את האתגר באופן נכון. עליו …

המשך קריאה >>

הגדרת property

המילה property מכילה הגדרה משפטית שיורית: valuable rights held to the exclusion of others. כאשר היא מכילה פריט פיזי היא …

המשך קריאה >>

הגדרת מקרקעין

Tangible property מתחלקים לשני סוגים. הסוג הראשון הוא: real property, בדרך כלל הוא המקרקעין וכל המחובר אליו. כל היתר מוגדרים …

המשך קריאה >>

זיקת הנאה

זיקת הנאה מכוּנה: appurtenant rights. זיקת הנאה, appurtenance, הינה זכות שניתנת לקרקע או לבעל קרקע אחרת המכוּנה: dominant tenement . …

המשך קריאה >>

מטלטלין

חשוב להבחין בין מקרקעין למטלטלין, affixed objects. החשיבות נודעת למספר רב של תחומים. ראשית להסכמות בין מוכר בית לרוכש בית. …

המשך קריאה >>

מבחנים למטלטלין

בתי המשפט לאורך השנים פיתחו חמישה מבחנים כדי להחליט האם חפץ הינו מקרקעין או מטלטלין. המבחנים הינם לעיתים חלופיים ולעיתים …

המשך קריאה >>

זכויות במקרקעין

הזכויות במקרקעין מתחלקות למספר סוגים, fee ownership. הזכות הגבוהה ביותר או החזקה ביותר הינה זכות הבעלות: fee/ fee simple/ fee …

המשך קריאה >>

זכויות חלקיות במקרקעין

מי שיש לו בעלות במקרקעין יכול כמובן להעביר או לוותר על חלק מזכויותיו. כאשר בעל מקרקעין מוותר או מעביר חלק …

המשך קריאה >>

צמצום זכויות במקרקעין

בעל מקרקעין ישאף לקבל את מלוא הזכויות שהוא יכול לקבל. מי שרוכש בית רוצה להיות בעל מלוא זכויות הבעלות על …

המשך קריאה >>

סוגי השימוש

ישנם שלושה מקורות להגבלת השימוש במקרקעין. של הממשל, government של גורמים פרטיים, private ומגבלה אולי החשובה ביותר הינה מגבלת השוק …

המשך קריאה >>

הגבלות שלטוניות

מבחינה היסטורית כבר בימי המשטר המלוכני לקחו לעצמם שלטונות את הזכות לבצע government restrictions. כאשר הכול היה כמובן שייך למלך …

המשך קריאה >>

Police power

מכל ארבעת ההגבלות השלטוניות, הרי שהדומיננטית ביותר היא police power. לריבון הזכות להגביל השימוש במקרקעין, לפי הצורך על מנת לקדם …

המשך קריאה >>

תוכניות מתאר

לתוכניות מתאר, zoning, יש כוח להשפיע על המקרקעין באופנים דרמטיים. חשוב לשים לב כי ההשפעה יכולה להיות גם על המקרקעין …

המשך קריאה >>

הגבלות רצוניות

מעבר להגבלות של תוכניות המתאר, גם לבעל הזכויות ישנה הזכות להגביל את זכויותיו במקרקעין. הגבלות אלו מכונות: private restrictions. כך …

המשך קריאה >>

שילוב שלושת ההגבלות

השילוב של שלושת ההגבלות: מצד הרשויות, מצד הבעלים, ומצד כוחות השוק – government private and market restrictions, מגדירים את השימוש …

המשך קריאה >>

זכויות במקרקעין לפי שטר

מאחר שהזכויות במקרקעין נקבעות לפי חוזה ולפי שטר, הרי שיש להן השפעה ישירה ודרמטית על היקף הזכויות של בעל המקרקעין. …

המשך קריאה >>

תיאור המקרקעין

בשלושה דרכים ניתן לתאר את המקרקעין בשטר הרישום, וניתן לשלב ביניהם: Recorded lot, block and tract description also known as …

המשך קריאה >>

תיאור המקרקעין בדין הישראלי

בדין הישראלי המקרקעין רשומים בפנקסי המקרקעין. ישנם שלושה סוגי פנקסים – פנקס השטרות, פנקס הזכויות, פנקס הבתים המשותפים. הרוב המכריע …

המשך קריאה >>

Recorded lot, block and tract

ברוב המדינות, הדרך הרווחת ביותר לתאר מיקום מקרקעין הינה באמצעות: tract or subdivision maps’, המחלקים את הקרקעות לכדי lots and …

המשך קריאה >>

רישום המפות

מפות המגרשים השונים מופיעים אצל ה- public recorders, ומקוטלגים לרוב באמצעות volume book, and page. במילים אחרות זהו אינדקס למצוא …

המשך קריאה >>

רישום היסטורי meters and bounds

בעבר הרישום בוצע באמצעות meters and bounds. זהו הרישום הראשוני של הקרקעות. עד היום ניתן למצוא רישומים אשר בוצעו באופן …

המשך קריאה >>

Government survey

אפשרות נוספת לביצוע מדידות נעשה בתחילת הדרך על ידי הממשלה עצמה. הממשלה בחרה מספר מצומצם של נקודות ידועות, reference points, …

המשך קריאה >>

חוזה מכר

חוזה מוגדר מבחינה משפטית באופן הבא: “An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or …

המשך קריאה >>

ארבעה שלבים בהכנת שמאות

השמאות מבוצעת בארבעה שלבים מובנים. אלו נקבעו על ידי ה- USPAP. ההליך עצמו מכוּנה: the scope of work rule of …

המשך קריאה >>

השלב הראשון: identify the problem.

בשלב הראשון השמאי אמור לזהות את מה שמכוּנה 'השאלה', identify the problem. השמאי יזהה את הצורך וייתן לכך מענה. השמאי …

המשך קריאה >>

תנאי השמאות

בשלב הראשון השמאי צריך להחליט עם הלקוח על תנאי השמאות. עניין זה דרמטי ויש בו לשנות לחלוטין את אופן כתיבת …

המשך קריאה >>

שמאות לפי תקן USPAP

שמאות רגילה כוללת את התקנים וההנחיות של ה- USPAP. אם השמאות נוגעת לישות ממשלתית אשר מעורבת במשכנתאות כגון FHA או …

המשך קריאה >>

שמאות היפותטית

שמאות היפותטית הינה שמאות אשר מניחה הנחות יסוד לדרישת הלקוח אשר כלל לא בטוח שיתממשו. מפאת חשיבותה להלן הגדרתה בהתאם …

המשך קריאה >>

השלב השני identify appropriate solutions

אם בשלב הראשון היה צורך להבין את האתגר שבהכנת השמאות, להכין את השטח, להבין מה הלקוח ומה המוצר שאותו צריך …

המשך קריאה >>

השלב השלישי execute the appropriate scope of work

לאחר שהוחלט בשלב השני על היקף העבודה ואופן ביצוע העבודה, מגיע השלב השלישי של הוצאה לפועל של ההחלטות הללו, execute …

המשך קריאה >>

השלב הרביעי הכנת השמאות report the findings and conclusion reached

לאחר שהשמאי ביקר בנכס ויישם בפועל את כל הפעולות עליהן החליט בשלבים הקודמים, השמאי יכין דוח שמאות, appraisal report. בכך …

המשך קריאה >>

סוגי שוֹוי בית

כמובן שכולנו מבינים שאת שוֹוי הבית צריך השמאי להעריך בסכום כסף, בדולרים. בסוף השמאות השמאי מאשר כי הבית שווה נניח …

המשך קריאה >>

שני סוגי שוֹוי עיקריים

בסופו של דבר ישנם שני סוגי שוֹוי עיקריים: הראשון הינו: value in use , והשני: value in exchange. הראשון הינו …

המשך קריאה >>

שוֹוי שוק

רוב השמאויות נכתבות לצורך הערכת 'שוֹוי שוק', market value. שוֹוי שוק מוגדר כנכס אשר נמסר ממוכר מרצון לקונה מרצון – …

המשך קריאה >>

בהתאם להגדרה הרחבה עולים מספר כללים בסיסיים:

מדובר בקונה ומוכר נורמטיביים. המוכר והקונה מודעים למצבם ומיוצגים על ידי בעלי מקצוע ושניהם פועלים על מנת למקסם את מצבם. …

המשך קריאה >>

תנאי העסקה בשוֹוי שוק

כאשר אנחנו מגדירים את שוֹוי השוק כנכס הנמכר בתנאי עסקה רגילים, regular terms of the sale, צריך לזכור כי לעיתים …

המשך קריאה >>

תנאי חשיפה בשוֹוי שוק

אחד האלמנטים של שוֹוי השוק הינו כי הנכס נמכר בשוק החופשי, open market exposure. בשוק של היום אין ספק כי …

המשך קריאה >>

תנאי הייצוג בשווקי שוק

תנאי נוסף בשוֹוי שוק הינו כי הצדדים בעלי ידע מספק, informed parties, על הנכס המדובר ואף מיוצגים על ידי עורכי …

המשך קריאה >>

שלושת סוגי שוֹוי שוק קלסיים

שוֹוי שוק של בית מוגדר בשלושה דרכים ובעבר היה צורך לבצע השמאות על פי שלושת השיטות.

המשך קריאה >>

גישת ההשוואה

גישת ההשוואה, או שיטת ההשוואה, the sales comparison approach, מכוּנה גם: market or direct comparison approach. זוהי השיטה החשובה ביותר …

המשך קריאה >>

גישת העלות

גישת העלות, cost approach, מתבססת על פירוט או רשימה של כל מרכיבי השוֹוי של הנכס: שוֹוי הקרקע, שוֹוי המבנה ורווח …

המשך קריאה >>

גישת היווּן

גישת הִיווּן ההכנסות, או הגישה הכלכלית, the income approach או capitalized income approach, מתבססת על הכנסות מדמי שכירות. השיטה מבוססת על הִיווּן הרווח …

המשך קריאה >>