המדריך לשמאות נדל"ן בארה"ב

פחת בגין עלויות הבנייה

עו"ד אהרן וולק

תוכן עניינים

עניין הפחת

כל דבר שבני אדם בונים ומשתמשים בו אינו מחזיק מעמד לעולם. כפי שרכב חדש מוגבל בשנים, כך גם כל מה …

המשך קריאה >>

פחת חשבונאי

פחת חשבונאי, depreciation as used in accounting, נוגע לקרן, capital , של ההוצאה. לכל נכס חוץ מלקרקע עצמה יש שחיקה, …

המשך קריאה >>

פחת שמאי

פחת שמאי, depreciation in appraisal, פועל באופן שונה לחלוטין מפחת חשבונאי. כי השמאי מעריך את הפחת במועד הקובע לשמאות תוך …

המשך קריאה >>

מטרת חישוב הפחת בשמאות

בביצוע שמאות בשיטת העלות – מחשבים את העלות חלופית של המוצר, לאחר מכן את הפחת ביחס למוצר חדש, ולאחר מכן …

המשך קריאה >>

סוגים של פחת

נניח ששמאי מבקר בשתי דירות כמעט זהות. דירה אחת נמכרה ב- 500,000$, והדירה השנייה ב- 600,000$. השמאי מצא כי כל …

המשך קריאה >>

סוגים וסיבות לבלאי

אנחנו עוסקים כעת בפחת שניתן לריפוי. נהוג לחלק את סוגי הפחת שניתנים לתיקון, curable/ repairable depreciation לשלושה סוגים: שחיקה פיזית, …

המשך קריאה >>

שיטות בחישוב הפחת

ישנן מספר אפשרויות כיצד לחשב את השחיקה, או הפחת, methods of measuring accrued depreciation. החלופות מחשבות את ההפסד בפועל של …

המשך קריאה >>