המדריך לשמאות נדל"ן בארה"ב

שיטת ההשוואה

עו"ד אהרן וולק

תוכן עניינים

הקדמה

שיטת ההשוואה או גישת ההשוואה, the sales comparison approach, מכוּנה גם market or direct comparison approach. העקרון הינו של ביצוע …

המשך קריאה >>

קווים כלליים לשיטת ההשוואה

בשיטת ההשוואה ישנם ארבעה צעדים עיקריים. הראשון, למצוא עסקאות בנות השוואה, comparable sales. לאחר שהשמאי אוסף את הנתונים הרלוונטיים, השמאי …

המשך קריאה >>

העיקרון של תחליף

העיקרון של תחליף או שיחלוף, principle of substitution, חשוב ומורכב. כבר למדנו כי קונה מרצון שיש לו את מלוא התמיכה, …

המשך קריאה >>

השימוש בשיטת ההשוואה

השימוש בשיטת ההשוואה הינה הפשוטה ואולי גם המדויקת יותר. בטח יחסית לשיטות האחרות. מסיבה זו הינה גם פופולרית יותר. שיטת …

המשך קריאה >>

התאמה adjustments

כל בעל מקצוע מתחום הנדלן יכול לבצע התאמה בין עסקאות שבוצעו לבין הבית הנישום. אלא שהשמאי מבצע התאמות באופן שיטתי, …

המשך קריאה >>

איסוף הנתונים על ידי השמאי

שמאי יאסוף נתונים של עסקאות שבוצעו בסביבת הנכס הנישום ונתונים על אותם בתים שנמכרו. הוא יבדוק את העסקאות – תיאור …

המשך קריאה >>

כמות ההשוואות הנדרשות

השמאי יבצע בדיקת עסקאות בנות השוואה, אך אין הנחיות מדויקות בנוגע לכמות העסקאות שעל השמאי לבסס את ההשוואה. כמות העסקאות …

המשך קריאה >>

השוואה עם בתים למכירה

עד כה התייחסנו להשוואת הבית הנישום עם עסקאות שבוצעו בסביבת הבית. נשאלת השאלה האם ניתן ללכת צעד אחד קדימה ולהשוות …

המשך קריאה >>

אימות הנתונים verification of data

נהוג כי השמאי יבצע בדיקה ראשונית לאמיתות הנתונים של הבתים בני ההשוואה. נניח על ידי ביקור בכתובות של אותם בתים, …

המשך קריאה >>

מקורות גלויים כמקור להשוואה

דרך אחת לבצע את ההשוואה הינה באמצעות עסקאות שהשמאי מקבל עליהם נתונים ספציפיים. דרך נוספת הינה באמצעות מקורות מידע ציבורי …

המשך קריאה >>

Assessor’s Office

שמאי של הרשות המקומית, Assessor’s Office , מטפל בהערכת שוֹוי הבית לצורך מיסים שוטפים מעין ארנונה. כאן השמאי יחפש את …

המשך קריאה >>

גופים שאוספים ומנתחים עסקאות

קיימים גופים רבים אשר אוספים, מנתחים, מסדרים ומעבירים לצרכן מידע על עסקאות שבוצעו בארצות הברית. כך למשל NCD National Collateral …

המשך קריאה >>

השוואות באמצעות מגמות סטטיסטיות

שמאים יכולים להיעזר במידע ציבורי פתוח על מנת לקבל מושג על מגמות סטטיסטיות מרכזיות בשוק, central tendency. למשל 'ממוצע', mean …

המשך קריאה >>