המדריך לשמאות נדל"ן בארה"ב

שמאות לפי גישת ההכנסה

עו"ד אהרן וולק

תוכן עניינים

סוגים של הכנסות מבית

במה שונה שמאות על פי גישת ההכנסה, the income approach, משתי הגישות האחרות? כל רכישת נדל"ן יכולה להתבצע למטרות השקעה. …

המשך קריאה >>

המוטיבציה והיתרונות של רכישת נדל"ן

בני אדם רוכשים נדל"ן לצורכי הכנסה מסיבות שונות. יש אלו שרואים בכך סוג של קופת חיסכון ליום סגריר. יש שרוכשים …

המשך קריאה >>

רווח מוחשי ולא מוחשי

את התועלת מנדל"ן לצורכי השקעה נהוג לחלק לשני סוגים: תועלת מוחשית, tangible benefit ותועלת לא מוחשית, intangible benefit בעולם השמאות …

המשך קריאה >>

הכנסה לעומת שווי

בואו נברר את ההבדל שבין הכנסה, income, לבין ערך, או שווי, value. תועלת, utility, הינה אחד המאפיינים של שווי. מוצר …

המשך קריאה >>

שיטות לגישת ההכנסה

כשמטרת רכישת נדל"ן הינה לצורך הכנסה שוטפת השמאים מתבססים על נתונים אלו או לכל הפחות מאוד מתחשבים בהם. כעת נבדוק …

המשך קריאה >>

GIM

ישנה שיטה של חישוב שוֹוי שמכוּנה GIM, אותה הזכרנו. זוהי שיטה פופולרית לחישוב היוון של נכס. זאת מאחר שקל להסביר …

המשך קריאה >>

חישוב הכנסה ברוטו והכנסה לפי השטח

הצעד הראשון לחישוב ההכנסה לפי גישת ההכנסה הינו לחשב את ההכנסה ברוטו gross income. זה יוביל אותנו להבין את הפוטנציאל …

המשך קריאה >>

שכירות לפי החוזה או לפי מצב השוק

בביצוע שמאות לנכס מסוים צריך להתייחס להסכמי שכירות שבין בעל הנכס לבין השוכרים הנוכחיים. שהרי בעל הנכס כפוף לאותם הסכמים. …

המשך קריאה >>

הגדרת שכירות לפי שוֹוי שוק

דמי שכירות לפי שוֹוי שוק, market rent, מוגדר כהכנסה מהנכס לפי השוק החופשי במועד ביצוע השמאות. ההכנסה הפוטנציאלית של השכירות, …

המשך קריאה >>

הבנת סוגי הסכמי השכירות

באופן טכני הסכמי השכירות, contract rent, מתייחס לשכירות שמשולם בפועל בהתאם להסכמי שכירות קיימים. השמאי צריך להבין את הסוגים הבסיסיים …

המשך קריאה >>

בחירת המועד עבור חישוב הכנסה ברוטו

על מנת לבחור את המועד הרלוונטי עבור חישוב הכנסה ברוטו, time period for the gross income estimate, יש להחליט על …

המשך קריאה >>

כיצד לחשב את ההכנסות ברוטו

הכלל הוא שככל שיש יודע מידע ונתונים, כך השמאות תהיה מדויקת יותר. זה נכון באופן כללי וכך גם בנוגע להכנסות …

המשך קריאה >>

EGI

הכנסה משכירות המכוּנה: EGI היינו, Effective Gross Income, מוגדר כשוֹוי שוק של הכנסות מינוס תקופות שנכס ריק, market income minus …

המשך קריאה >>

חישוב הוצאות

לאחר שחישבנו את ההכנסות מהנכס עלינו לחשב את ההוצאות ולהפחית אותם מההכנסות. ההוצאות של בעל הנכס והיחס שבין ההכנסות להוצאות, …

המשך קריאה >>

עתודה לתיקוני בלאי

במשך השנים כל נכס מתיישן. ניתן לצפות מראש אלו תיקונים יידרשו לצורך תחזוקה שוטפת של הנכס. מאחר שמדובר בסכומים גבוהים …

המשך קריאה >>

היחס שבין ההכנסות להוצאות

היחס שבין ההכנסות להוצאות, income and expense ratios, נוגע ליחס שבין כלל ההכנסות לבין ההוצאות בשלל הקטגוריות עליהם דיברנו. אותו …

המשך קריאה >>

ההכנסות לפי דוח השמאות

לעיתים השמאי יציין בשמאות את ההוצאות הצפויות, operating statement, לפי המצב הנוכחי, אך מותאם למצב בשוק. השמאי יתקן באופן רעיוני …

המשך קריאה >>