פרק 1 עבודת השמאי

Police power

מכל ארבעת ההגבלות השלטוניות, הרי שהדומיננטית ביותר היא police power. לריבון הזכות להגביל השימוש במקרקעין, לפי הצורך על מנת לקדם

קרא עוד ←

הגבלות שלטוניות

מבחינה היסטורית כבר בימי המשטר המלוכני לקחו לעצמם שלטונות את הזכות לבצע government restrictions. כאשר הכול היה כמובן שייך למלך

קרא עוד ←

סוגי השימוש

ישנם שלושה מקורות להגבלת השימוש במקרקעין. של הממשל, government של גורמים פרטיים, private ומגבלה אולי החשובה ביותר הינה מגבלת השוק

קרא עוד ←

זכויות במקרקעין

הזכויות במקרקעין מתחלקות למספר סוגים, fee ownership. הזכות הגבוהה ביותר או החזקה ביותר הינה זכות הבעלות: fee/ fee simple/ fee

קרא עוד ←

מבחנים למטלטלין

בתי המשפט לאורך השנים פיתחו חמישה מבחנים כדי להחליט האם חפץ הינו מקרקעין או מטלטלין. המבחנים הינם לעיתים חלופיים ולעיתים

קרא עוד ←

מטלטלין

חשוב להבחין בין מקרקעין למטלטלין, affixed objects. החשיבות נודעת למספר רב של תחומים. ראשית להסכמות בין מוכר בית לרוכש בית.

קרא עוד ←

זיקת הנאה

זיקת הנאה מכוּנה: appurtenant rights. זיקת הנאה, appurtenance, הינה זכות שניתנת לקרקע או לבעל קרקע אחרת המכוּנה: dominant tenement .

קרא עוד ←

הגדרת מקרקעין

Tangible property מתחלקים לשני סוגים. הסוג הראשון הוא: real property, בדרך כלל הוא המקרקעין וכל המחובר אליו. כל היתר מוגדרים

קרא עוד ←