פרק 10 היוון בשיטת ההכנסות – שיעורים ושיטות

שיטות לחישוב השער

שער או גובה ההיוון יכול להיות מחושב באופנים שונים. אך השיטה הרווחת הינה באמצעות השוואה ישירה, direct comparison method, או

קרא עוד ←

גובה וסוג ההיוון

גובה ההיוון, capitalization rate, הינה החולייה המקשרת שהכנסה צפויה ושוֹוי עכשווי. לכן הבחינה של שער ההיוון הוא קריטי לשמאות בשיטת

קרא עוד ←

תשואה לעומת החזר הון

למדנו שההכנסות מנכס נובעות מהכנסות שוטפות כגון שכירות, וכן מהכנסות עתידיות כגון בזמן מכירה. כך למדנו כי ההכנסות הללו כוללות

קרא עוד ←

החזר בהווה ובעתיד

ההחזרים בהשקעות נדל"ן מחושבים על בסיס שנתי ומכונים: income stream. להחזרים בסוף תקופת ההשקעה מכונים: reversion/ resale proceeds. כאשר לבעל

קרא עוד ←

חישוב שער ההיוון

קביעת שוֹוי לפי שיטת ההכנסות מושפע מהיחסים שבין הכנסות. אותם יחסים נוגעים להיוון. לכן ההגדרה של היוון בעניין הזה יכולה

קרא עוד ←

הצורך בהיוון

אנחנו יודעים להעריך את שוֹוי ההכנסה של נכס על ידי בירור ולימוד של היחס הכלכלי שבין ההכנסות של הנכס לבין

קרא עוד ←