פרק 12 הכנת דוח השמאות

שמאות מורחבת

שמאות מורחבת מכוּנה: narrative appraisal report, והיא השמאות המלאה והאידיאלית, comprehensive appraisal document. ישנם גופים גדולים אשר פיתחו כל אחד

קרא עוד ←

שמאות הרווחת

השמאות בצורת: form appraisal report, בדרך כלל נוגעת לשמאויות אשר גופים חיצוניים מעורבים בהם. מדובר בשמאות תמציתית, או שמאות מקוצרת,

קרא עוד ←

שמאות ללקוח בודד

שמאות בצורת: restricted use report, דומה לשמאות teller בפורמט הישן. מדובר בדוח שניתן להוציא רק אם הלקוח הוא הנהנה היחיד,

קרא עוד ←

אופן הגשת השמאות

בעוד שבעבר השמאות הוכנה והוגשה באופן ידני עם חותמת מובלטת, embossed seal, הרי שהאמצעים הטכנולוגיים מאפשרים כיום להגיש השמאות באמצעות

קרא עוד ←

סטנדרט השמאות

בעבר מבנה השמאות התבססה על פרקטיקה לא מחייבת. כיום ישנם סטנדרטים שמעוגנים בחוק, ובמיוחד לאלו שנוגעים לנושאים פדרליים, federally related

קרא עוד ←