פרק 8 גישת העלות

המטרות בגישת העלות

בשמאות למגורים משתמשים בשיטת העלות בגלל שלוש מטרות עיקריות: על מנת להעריך נכסים אשר עלות הבנייה שלהם נמוכה עד שולית

קרא עוד ←

שיטת העלות רווחת

שיטת העלות, cost approach, הינה אחת משלוש השיטות המאושרות לביצוע שמאות מקרקעין. בסיס שיטת העלות הינה הערכה של כלל עלות

קרא עוד ←