פרק 9 שמאות לפי גישת ההכנסה

עתודה לתיקוני בלאי

במשך השנים כל נכס מתיישן. ניתן לצפות מראש אלו תיקונים יידרשו לצורך תחזוקה שוטפת של הנכס. מאחר שמדובר בסכומים גבוהים

קרא עוד ←

חישוב הוצאות

לאחר שחישבנו את ההכנסות מהנכס עלינו לחשב את ההוצאות ולהפחית אותם מההכנסות. ההוצאות של בעל הנכס והיחס שבין ההכנסות להוצאות,

קרא עוד ←

EGI

הכנסה משכירות המכוּנה: EGI היינו, Effective Gross Income, מוגדר כשוֹוי שוק של הכנסות מינוס תקופות שנכס ריק, market income minus

קרא עוד ←