Tenant and landlord duties and remedies

URLTA Uniform Residential Landlord and Tenant Act
כל מי שמשכיר או שוכר בית בארצות הברית כדאי שיכיר את החוק הפדרלי URLTA Uniform Residential Landlord and Tenant Act. זאת מאחר שעשרים ואחת מדינות אימצו לתוך ספר החוקים שלהם את החוק הפדראלי הזה.
החוק הפדראלי URLTA קיבל תוקף בשנת 1972 הוא נועד להסדיר את היחסים של שוכר ומשכיר.
החוק קובע כי יחסי הצדדים יושתתו על בסיס 'הסכם השכירות' ולא על בסיס property law.
כך ה- ULTRA שופך בהירות ליחסי הצדדים בחוזה השכירות.
מטרת החוק הינה לאפשר בהירות ופשטות של יחסי הצדדים, לעודד את הצדדים לתחזק ולשפר את איכות הדיור וכן לאפשר אחידות בעניין זה.
כמו בחוק הישראלי (בהוראות חוק השכירות), חוק ה- ULTRA מאפשר להתנות על חלק מהוראות החוק ואיננו מאפשר להתנות על חלקים אחרים של החוק. לדוגמא, החוק איננו מאפשר להתנות על ההוראה שקובעת כי לעולם בעל הבית הוא שאחראי על התאמת הבית לתקן הרלוונטי – code’s maintenance obligations.
מנגד השוכר לעולם יהיה חייב לקיים את התקן אשר חל על מחזיקי הבית – כגון להשאיר את הבית בטוח ונקי. ואפילו לתחזק ולהשאיר פנוי את הכלים הסניטריים של הבית, ולהשתמש במתקני ומערכות הבית באופן זהיר וראוי, reasonable manner.

גלילה לראש העמוד