פרק 5 שיטת ההשוואה

Assessor’s Office

שמאי של הרשות המקומית, Assessor’s Office , מטפל בהערכת שוֹוי הבית לצורך מיסים שוטפים מעין ארנונה. כאן השמאי יחפש את

קרא עוד ←

התאמה adjustments

כל בעל מקצוע מתחום הנדלן יכול לבצע התאמה בין עסקאות שבוצעו לבין הבית הנישום. אלא שהשמאי מבצע התאמות באופן שיטתי,

קרא עוד ←